SD

Sara Donoso Calvo

Desarrollo web: Valentín Barros

Obra: Juan Carlos Meana. “...Y comimos todos del mismo plato”, 2019. Produce: Artium/Artepan

Axudas á promoción do emprego autónomo. Operación cofinanciada pola Unión Europea. PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020. Obter formación e un emprego de calidade. O FSE Inviste no teu futuro. Xunta de Galicia.